k.ú.: 785865 - Vrbatův Kostelec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572535 - Vrbatův Kostelec NUTS5 CZ0531572535
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 349 1497603
zahrada 159 126950
ovoc. sad 1 3677
travní p. 442 802469
lesní poz les s budovou 4 928
lesní poz 95 335050
vodní pl. nádrž přírodní 1 2558
vodní pl. nádrž umělá 18 28303
vodní pl. tok přirozený 29 37779
vodní pl. zamokřená pl. 2 1139
zast. pl. zbořeniště 1 217
zast. pl. 289 64529
ostat.pl. dráha 3 91633
ostat.pl. jiná plocha 87 128945
ostat.pl. manipulační pl. 9 136942
ostat.pl. neplodná půda 75 91133
ostat.pl. ostat.komunikace 138 65205
ostat.pl. pohřeb. 2 3076
ostat.pl. silnice 25 65106
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 10613
Celkem KN 1734 3493855
Par. KMD 1734 3493855
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 100
č.e. rod.rekr 67
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 2
Celkem BUD 277
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 384
spoluvlastník 641

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.09.2014
S-SK GS 1:2880 1839 02.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 11:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.