k.ú.: 785903 - Skřipová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 566675 - Vrbice NUTS5 CZ0412566675
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 1573386
zahrada 2 906
travní p. 44 406680
lesní poz les(ne hospodář) 7 42738
lesní poz 1 7540
vodní pl. nádrž umělá 1 1457
vodní pl. tok přirozený 6 4514
vodní pl. tok umělý 1 2493
vodní pl. zamokřená pl. 1 3363
zast. pl. zbořeniště 6 4809
zast. pl. 11 5858
ostat.pl. jiná plocha 20 34312
ostat.pl. manipulační pl. 1 982
ostat.pl. neplodná půda 15 9555
ostat.pl. ostat.komunikace 31 38136
ostat.pl. silnice 2 27652
ostat.pl. zeleň 3 259
Celkem KN 175 2164640
Par. KMD 175 2164640
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. rod.dům 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 11
LV 20
spoluvlastník 30

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2014
S-SK GS 1:2880 1841 28.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 20:38

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.