k.ú.: 785911 - Vrbice u Valče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 566675 - Vrbice NUTS5 CZ0412566675
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 160 2978295
zahrada 64 56042
travní p. 220 1869031
lesní poz les(ne hospodář) 19 76633
vodní pl. nádrž umělá 4 11125
vodní pl. tok přirozený 12 7388
vodní pl. tok umělý 2 4412
vodní pl. zamokřená pl. 4 12682
zast. pl. zbořeniště 12 6071
zast. pl. 96 39114
ostat.pl. jiná plocha 81 46589
ostat.pl. manipulační pl. 17 41547
ostat.pl. neplodná půda 122 164387
ostat.pl. ostat.komunikace 43 85755
ostat.pl. pohřeb. 1 454
ostat.pl. silnice 15 68387
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5294
ostat.pl. zeleň 12 20182
Celkem KN 885 5493388
Par. DKM 1 21393
Par. KMD 884 5471995
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 16
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 92
byt.z. byt 28
Celkem JED 28
LV 127
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2014
S-SK GS 1:2880 1841 28.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 10:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.