k.ú.: 785938 - Vetlá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565890 - Vrbice NUTS5 CZ0423565890
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 433 1911529
vinice 27 303498
zahrada 150 129351
ovoc. sad 85 290206
travní p. 84 73575
lesní poz 155 743559
vodní pl. tok přirozený 13 4673
vodní pl. tok umělý 3 2943
zast. pl. zbořeniště 1 648
zast. pl. 213 61750
ostat.pl. jiná plocha 30 14968
ostat.pl. manipulační pl. 48 61505
ostat.pl. neplodná půda 28 24300
ostat.pl. ostat.komunikace 99 96957
ostat.pl. pohřeb. 1 3281
ostat.pl. silnice 7 26369
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2473
ostat.pl. zeleň 2 1186
Celkem KN 1380 3752771
Par. KMD 1380 3752771
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 126
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 192
LV 240
spoluvlastník 360

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2014
S-SK GS 1:2880 1843 30.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 17:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.