k.ú.: 785946 - Vrbice u Roudnice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565890 - Vrbice NUTS5 CZ0423565890
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 635 3761957
chmelnice 20 45105
zahrada 125 81756
ovoc. sad 3 31269
travní p. 109 111966
lesní poz 52 432954
vodní pl. nádrž přírodní 2 2312
vodní pl. tok přirozený 101 48793
vodní pl. tok umělý 8 1388
zast. pl. společný dvůr 2 493
zast. pl. 167 86306
ostat.pl. jiná plocha 60 37702
ostat.pl. manipulační pl. 28 62767
ostat.pl. neplodná půda 131 70452
ostat.pl. ostat.komunikace 64 78782
ostat.pl. silnice 2 5575
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 8222
Celkem KN 1510 4867799
Par. KMD 1510 4867799
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 90
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 155
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 232
spoluvlastník 383

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2014
S-SK GS 1:2880 1843 30.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 09:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.