k.ú.: 785954 - Vrbice nad Cidlinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572128 - Vrbice NUTS5 CZ0522572128
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 450 2739785
zahrada 124 90870
ovoc. sad 1 5642
travní p. mez, stráň 3 69
travní p. 60 111274
lesní poz 52 1107981
vodní pl. nádrž umělá 1 1676
vodní pl. tok přirozený 27 9907
zast. pl. zbořeniště 1 131
zast. pl. 92 58477
ostat.pl. jiná plocha 40 17445
ostat.pl. manipulační pl. 43 22996
ostat.pl. ostat.komunikace 84 73935
ostat.pl. silnice 3 21329
Celkem KN 981 4261517
Par. KMD 981 4261517
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 22
č.p. zem.used 45
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 89
LV 155
spoluvlastník 236

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.01.2013
S-SK GS 1:2880 1842 08.01.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 28.05.2022 19:07

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.