k.ú.: 785997 - Vrbičany u Lovosic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565903 - Vrbičany NUTS5 CZ0423565903
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 206 1964149
zahrada 119 105226
ovoc. sad 5 11488
travní p. 2 584
lesní poz 4 11559
vodní pl. nádrž umělá 1 557
vodní pl. tok přirozený 18 4316
zast. pl. společný dvůr 3 11074
zast. pl. zbořeniště 1 1450
zast. pl. 188 91120
ostat.pl. dálnice 1 25816
ostat.pl. jiná plocha 16 5471
ostat.pl. manipulační pl. 18 54694
ostat.pl. neplodná půda 11 56528
ostat.pl. ostat.komunikace 35 47547
ostat.pl. silnice 3 11936
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7340
Celkem KN 632 2410855
Par. KMD 632 2410855
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 108
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 180
LV 163
spoluvlastník 229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.09.2014
S-SK GS 1:2880 1843 08.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 16:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.