k.ú.: 786039 - Vrbno nad Lesy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566926 - Vrbno nad Lesy NUTS5 CZ0424566926
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 619 4227545
zahrada 87 57288
ovoc. sad 8 14780
travní p. 14 5284
lesní poz 7 17864
vodní pl. nádrž umělá 4 1657
vodní pl. tok přirozený 6 1648
zast. pl. společný dvůr 13 3184
zast. pl. zbořeniště 1 68
zast. pl. 161 86884
ostat.pl. dráha 8 48599
ostat.pl. jiná plocha 59 55071
ostat.pl. manipulační pl. 30 48494
ostat.pl. neplodná půda 61 39612
ostat.pl. ostat.komunikace 84 60356
ostat.pl. pohřeb. 1 1992
ostat.pl. silnice 13 42863
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 14012
ostat.pl. zeleň 14 7097
Celkem KN 1191 4734298
Par. DKM 1191 4734298
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 102
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 161
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 215
spoluvlastník 313

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.10.2013
FÚO 1:5000 01.01.1979 31.10.2013 extravilán
Ost. 1:2000 01.01.1979 31.10.2013 intravilán
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 17.05.2022 08:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.