k.ú.: 786187 - Srby nad Úslavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 540676 - Srby NUTS5 CZ0324540676
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 520 1813698
zahrada 180 175561
travní p. 499 1104867
lesní poz les s budovou 23 935
lesní poz ostat.komunikace 2 2230
lesní poz 52 919071
vodní pl. tok přirozený 32 83306
vodní pl. zamokřená pl. 2 4064
zast. pl. společný dvůr 1 975
zast. pl. zbořeniště 1 42
zast. pl. 262 75949
ostat.pl. dráha 1 77308
ostat.pl. jiná plocha 32 18432
ostat.pl. manipulační pl. 22 25986
ostat.pl. neplodná půda 122 77870
ostat.pl. ostat.komunikace 108 92881
ostat.pl. pohřeb. 1 15
ostat.pl. silnice 8 36656
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4987
ostat.pl. zeleň 9 1991
Celkem KN 1878 4516824
Par. KMD 1878 4516824
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 104
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 108
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 268
LV 367
spoluvlastník 540

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.08.2014
S-SK GS 1:2880 1837 22.08.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 26.05.2022 07:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.