k.ú.: 786195 - Tojice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 578614 - Tojice NUTS5 CZ0324578614
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 359 1168146
zahrada 52 39398
travní p. 263 395876
lesní poz 33 614585
vodní pl. nádrž umělá 1 1493
vodní pl. rybník 2 1349
vodní pl. tok přirozený 51 16550
zast. pl. 84 34306
ostat.pl. jiná plocha 59 43957
ostat.pl. manipulační pl. 3 658
ostat.pl. neplodná půda 75 40465
ostat.pl. ostat.komunikace 46 30109
ostat.pl. silnice 4 23658
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 24
ostat.pl. zeleň 20 3244
Celkem KN 1053 2413818
Par. KMD 1053 2413818
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 57
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 82
LV 122
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.01.2011
S-SK GS 1:2880 1837 07.01.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 26.05.2022 07:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.