k.ú.: 786209 - Vrčeň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558559 - Vrčeň NUTS5 CZ0324558559
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3207 - Nepomuk
Pověřený obecní úřad 32071 - Nepomuk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 389 2918509
zahrada 200 152408
travní p. 264 650314
lesní poz 111 2725396
vodní pl. nádrž umělá 1 13369
vodní pl. tok přirozený 50 65510
vodní pl. tok umělý 1 199
zast. pl. 274 98185
ostat.pl. dráha 2 1584
ostat.pl. jiná plocha 132 98008
ostat.pl. manipulační pl. 30 48391
ostat.pl. neplodná půda 166 132687
ostat.pl. ostat.komunikace 92 116796
ostat.pl. pohřeb. 2 8179
ostat.pl. silnice 14 26314
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2928
ostat.pl. zeleň 11 1016
Celkem KN 1740 7059793
Par. KMD 1740 7059793
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 145
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 266
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 20
Celkem JED 38
LV 353
spoluvlastník 511

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.11.2015
KMD 1:1000 23.11.2015
THM-V 1:1000 15.05.1970 23.11.2015
S-SK GS 1:2880 1837 23.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 25.05.2022 02:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.