k.ú.: 786250 - Malá Víska u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557455 - Vrhaveč NUTS5 CZ0322557455
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 274 1250957
zahrada 240 150609
travní p. 258 612221
lesní poz 32 324092
vodní pl. nádrž umělá 1 166
vodní pl. tok přirozený 30 11906
zast. pl. společný dvůr 9 3175
zast. pl. zbořeniště 2 455
zast. pl. 175 71110
ostat.pl. dráha 6 27668
ostat.pl. jiná plocha 79 45938
ostat.pl. manipulační pl. 12 8504
ostat.pl. neplodná půda 52 23876
ostat.pl. ostat.komunikace 90 61508
ostat.pl. silnice 3 15785
Celkem KN 1263 2607970
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 100
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 4
Celkem BUD 166
LV 228
spoluvlastník 306

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2000 08.07.2003
S-SK GS 1:2880 1837 08.07.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 15:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.