k.ú.: 786284 - Vrhaveč u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557455 - Vrhaveč NUTS5 CZ0322557455
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 495 1571662
zahrada 167 118481
ovoc. sad 4 21534
travní p. 371 1111212
lesní poz 73 1166173
vodní pl. nádrž umělá 1 589
vodní pl. rybník 2 22127
vodní pl. tok přirozený 87 36482
vodní pl. zamokřená pl. 3 5854
zast. pl. společný dvůr 8 1733
zast. pl. zbořeniště 4 1406
zast. pl. 159 64407
ostat.pl. dráha 11 46920
ostat.pl. jiná plocha 165 81387
ostat.pl. manipulační pl. 19 20392
ostat.pl. neplodná půda 238 118674
ostat.pl. ostat.komunikace 147 73356
ostat.pl. silnice 7 20022
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 1683
Celkem KN 1967 4484094
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 103
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 145
obč.z. byt 10
obč.z. garáž 6
Celkem JED 16
LV 271
spoluvlastník 490

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KM-D 1:2000 15.07.2003
S-SK GS 1:2880 1837 15.07.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 06:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.