k.ú.: 786381 - Vrchoslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590193 - Vrchoslavice NUTS5 CZ0713590193
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71081 - Němčice nad Hanou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 351 2563668
zahrada 261 154546
ovoc. sad 3 6568
travní p. 9 3463
vodní pl. nádrž umělá 1 2805
vodní pl. rybník 3 6165
vodní pl. tok přirozený 33 7425
vodní pl. tok umělý 6 17106
zast. pl. společný dvůr 8 2179
zast. pl. zbořeniště 8 1486
zast. pl. 327 86178
ostat.pl. dálnice 5 86863
ostat.pl. jiná plocha 54 30297
ostat.pl. manipulační pl. 39 41607
ostat.pl. neplodná půda 1 3611
ostat.pl. ostat.komunikace 79 119118
ostat.pl. pohřeb. 1 2477
ostat.pl. silnice 22 74177
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16832
ostat.pl. zeleň 39 130199
Celkem KN 1253 3356770
Par. DKM 1253 3356770
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 202
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
Celkem BUD 312
byt.z. byt 23
obč.z. byt 2
Celkem JED 25
LV 402
spoluvlastník 623

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.09.2009
DKM-KPÚ 12.06.2006 1:1000 17.07.2006 *)
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.09.2009 28.02.1824 1:2880, intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1833 12.06.2006 extravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 01:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.