k.ú.: 786411 - Vrchotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 530573 - Sedlec-Prčice NUTS5 CZ020B530573
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 4334
orná půda 296 2608058
zahrada 102 128156
ovoc. sad 10 34762
travní p. mez, stráň 3 6550
travní p. 481 1776643
lesní poz 190 2026981
vodní pl. nádrž umělá 4 8956
vodní pl. rybník 21 207266
vodní pl. tok umělý 1 17
vodní pl. zamokřená pl. 4 1697
zast. pl. společný dvůr 2 289
zast. pl. zbořeniště 5 1633
zast. pl. 109 74663
ostat.pl. jiná plocha 34 18595
ostat.pl. manipulační pl. 12 11303
ostat.pl. neplodná půda 255 243260
ostat.pl. ostat.komunikace 126 111225
ostat.pl. silnice 2 45880
Celkem KN 1661 7310268
PK 6 137329
GP 13 88254
Celkem ZE 19 225583
Par. KMD 1661 7310268
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 5
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 104
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 146
spoluvlastník 273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.11.2016
S-SK GS 1:2880 1840 09.11.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 16.05.2022 07:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.