k.ú.: 786497 - Vrchovany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562238 - Vrchovany NUTS5 CZ0511562238
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 99 1416423
zahrada 102 64039
travní p. 168 671779
lesní poz 84 2289749
vodní pl. nádrž umělá 1 176
vodní pl. tok umělý 2 1101
zast. pl. zbořeniště 16 5732
zast. pl. 96 33430
ostat.pl. jiná plocha 17 6828
ostat.pl. manipulační pl. 17 15421
ostat.pl. neplodná půda 103 62416
ostat.pl. ostat.komunikace 87 75790
ostat.pl. silnice 7 47100
Celkem KN 799 4689984
GP 8 18771
Celkem ZE 8 18771
Par. KMD 799 4689984
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 96
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 121
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2013
S-SK GS 1:2880 1843 31.05.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 19.05.2022 14:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.