k.ú.: 786543 - Vroutek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566934 - Vroutek NUTS5 CZ0424566934
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 674 9922812
chmelnice 35 511001
zahrada 373 210156
ovoc. sad 6 22112
travní p. 291 1518754
lesní poz les(ne hospodář) 1 2926
lesní poz ostat.komunikace 8 16376
lesní poz 267 6875334
vodní pl. nádrž umělá 9 46523
vodní pl. rybník 6 76458
vodní pl. tok přirozený 36 81118
vodní pl. tok umělý 21 28362
vodní pl. zamokřená pl. 4 16123
zast. pl. společný dvůr 52 10611
zast. pl. zbořeniště 13 2636
zast. pl. 818 277548
ostat.pl. dráha 8 205258
ostat.pl. jiná plocha 252 393085
ostat.pl. manipulační pl. 89 188301
ostat.pl. neplodná půda 91 156396
ostat.pl. ostat.komunikace 292 486366
ostat.pl. pohřeb. 2 7246
ostat.pl. silnice 21 194591
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 2014038
ostat.pl. zeleň 19 18676
Celkem KN 3419 23282807
Par. DKM 1754 22438640
Par. KMD 1665 844167
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 279
č.p. byt.dům 18
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 165
č.p. výroba 1
č.e. garáž 14
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 78
bez čp/če jiná st. 146
bez čp/če obč.vyb 11
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 36
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 802
byt.z. byt 194
byt.z. garáž 15
Celkem JED 209
LV 879
spoluvlastník 1251

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.10.2017
DKM-KPÚ 1:1000 30.11.2012
DKM-KPÚ 25.06.2009 1:1000 05.08.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1843 26.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 21.05.2022 21:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.