k.ú.: 786608 - Vršce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573795 - Vršce NUTS5 CZ0522573795
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 216 3395227
zahrada 96 110804
ovoc. sad 12 51686
travní p. 87 554400
lesní poz 174 1758212
vodní pl. nádrž přírodní 2 2792
vodní pl. nádrž umělá 2 2807
vodní pl. rybník 1 2857
vodní pl. tok přirozený 8 15510
vodní pl. tok umělý 19 38255
vodní pl. zamokřená pl. 1 137
zast. pl. zbořeniště 7 2842
zast. pl. 168 96458
ostat.pl. jiná plocha 42 30301
ostat.pl. manipulační pl. 31 59996
ostat.pl. neplodná půda 8 10635
ostat.pl. ostat.komunikace 95 147296
ostat.pl. pohřeb. 1 1235
ostat.pl. silnice 11 54213
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11721
ostat.pl. zeleň 31 61814
Celkem KN 1013 6409198
Par. DKM 1013 6409198
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 58
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 21
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 45
Celkem BUD 158
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 191
spoluvlastník 279

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2017
DKM-KPÚ 19.05.2010 1:1000 19.05.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1842 30.11.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 22:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.