k.ú.: 786667 - Vřesce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552992 - Ratibořské Hory NUTS5 CZ0317552992
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 193 3082454
zahrada 76 47383
ovoc. sad 1 1739
travní p. 185 634976
lesní poz ostat.komunikace 1 2379
lesní poz 111 1633466
vodní pl. nádrž umělá 2 872
vodní pl. rybník 1 34411
vodní pl. tok přirozený 35 31343
vodní pl. tok umělý 18 12756
vodní pl. zamokřená pl. 3 2065
zast. pl. společný dvůr 3 1489
zast. pl. zbořeniště 1 9
zast. pl. 81 46632
ostat.pl. jiná plocha 35 12030
ostat.pl. manipulační pl. 26 21631
ostat.pl. neplodná půda 51 43656
ostat.pl. ostat.komunikace 62 148276
ostat.pl. silnice 12 42155
ostat.pl. zeleň 3 852
Celkem KN 900 5800574
Par. DKM 900 5800574
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 33
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 73
LV 177
spoluvlastník 245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.09.2017
DKM-KPÚ 1:1000 29.06.2017
DKM 1:1000 19.12.2012
ZMVM 1:2000 16.11.1989 26.09.2017
S-SK GS 1:2880 1830 16.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 16.05.2022 23:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.