k.ú.: 786713 - Tatrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 538663 - Tatrovice NUTS5 CZ0413538663
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41072 - Chodov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 89 41503
travní p. 242 1179067
lesní poz les s budovou 12 507
lesní poz les(ne hospodář) 71 3871068
lesní poz 3 12071
vodní pl. nádrž umělá 4 282486
vodní pl. tok přirozený 6 7091
vodní pl. tok umělý 1 1431
vodní pl. zamokřená pl. 2 38802
zast. pl. 144 24274
ostat.pl. jiná plocha 67 88839
ostat.pl. manipulační pl. 8 38284
ostat.pl. neplodná půda 64 68714
ostat.pl. ostat.komunikace 104 92638
ostat.pl. pohřeb. 1 2906
ostat.pl. silnice 26 26859
ostat.pl. zeleň 2 586
Celkem KN 846 5777126
Par. KMD 846 5777126
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 57
č.e. rod.rekr 43
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 149
LV 148
spoluvlastník 185

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.05.2011
S-SK GS 1:2880 1842 02.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 27.05.2022 14:06

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.