k.ú.: 786748 - Vřesovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586773 - Vřesovice NUTS5 CZ0645586773
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2166 2765262
vinice 27 10039
zahrada 352 302002
ovoc. sad 54 156452
travní p. 550 392575
lesní poz 294 2384151
vodní pl. nádrž umělá 5 12281
vodní pl. tok umělý 134 21457
zast. pl. společný dvůr 1 60
zast. pl. zbořeniště 20 2692
zast. pl. 467 128699
ostat.pl. jiná plocha 424 87392
ostat.pl. manipulační pl. 40 11132
ostat.pl. neplodná půda 318 63885
ostat.pl. ostat.komunikace 391 115680
ostat.pl. pohřeb. 1 1500
ostat.pl. silnice 12 62520
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 16910
ostat.pl. zeleň 4 538
Celkem KN 5284 6535227
Par. DKM 70 30067
Par. KMD 5214 6505160
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 213
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 57
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 79
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 430
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 835
spoluvlastník 1279

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.02.2015
S-SK ŠS 1:2880 1827 19.02.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 18.05.2022 01:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.