k.ú.: 786756 - Vřesovice u Prostějova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590207 - Vřesovice NUTS5 CZ0713590207
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 506 5637597
zahrada 199 136339
ovoc. sad 1 3986
travní p. 45 36432
lesní poz 3 13916
vodní pl. nádrž umělá 1 584
vodní pl. tok přirozený 4 18094
zast. pl. zbořeniště 9 1938
zast. pl. 300 93446
ostat.pl. jiná plocha 25 24828
ostat.pl. manipulační pl. 18 30632
ostat.pl. neplodná půda 2 4506
ostat.pl. ostat.komunikace 109 89692
ostat.pl. silnice 12 85600
ostat.pl. skládka 8 3667
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7474
ostat.pl. zeleň 7 7023
Celkem KN 1252 6195754
Par. KMD 1252 6195754
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 214
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 1
Celkem BUD 299
obč.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 367
spoluvlastník 491

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.08.2010
S-SK ŠD 1:2500 1936 16.08.2010
S-SK ŠS 1:2880 1833 31.12.1936 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 01:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.