k.ú.: 786764 - Vsetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 541630 - Vsetín NUTS5 CZ0723541630
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1235 2197670
zahrada skleník-pařeniš. 5 5263
zahrada 1588 928125
ovoc. sad 53 108163
travní p. mez, stráň 7 12437
travní p. 3238 6418351
lesní poz les s budovou 4 47
lesní poz les(ne hospodář) 2 8811
lesní poz 934 22989941
vodní pl. nádrž umělá 5 4668
vodní pl. rybník 1 289
vodní pl. tok přirozený 103 500121
vodní pl. tok umělý 29 8939
zast. pl. společný dvůr 222 339514
zast. pl. zbořeniště 170 28236
zast. pl. 5023 1266188
ostat.pl. dráha 52 248151
ostat.pl. jiná plocha 1280 1037663
ostat.pl. manipulační pl. 408 617081
ostat.pl. neplodná půda 1079 1240444
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 313
ostat.pl. ostat.komunikace 1419 1145674
ostat.pl. pohřeb. 9 29326
ostat.pl. silnice 201 315557
ostat.pl. skládka 2 4022
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 44 125663
ostat.pl. zeleň 224 263922
Celkem KN 17338 39844579
Par. DKM 17338 39844579
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 32
č.p. byt.dům 306
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 102
č.p. obchod 39
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 106
č.p. rod.dům 1469
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 34
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 51
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 46
č.e. rod.rekr 346
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1217
bez čp/če jiná st. 523
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 164
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 66
bez čp/če zem.stav 291
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 4856
byt.z. byt 7862
byt.z. garáž 58
byt.z. j.nebyt 217
byt.z. rozest. 4
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 53
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 16
obč.z. sk.bneb 1
obč.z. sk.byt 1
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 8216
LV 11024
spoluvlastník 22954

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.06.2004
ZMVM 1:2000 01.01.1989 08.06.2004 (3 m.l.)
Ins. A 1:1000 01.01.1924 08.06.2004 reambulace 1954, 1972 -1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1829 08.06.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 23.05.2022 07:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.