k.ú.: 786951 - Rokytnice u Vsetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 541630 - Vsetín NUTS5 CZ0723541630
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 153 203645
zahrada 641 321562
ovoc. sad 4 2898
travní p. mez, stráň 32 71681
travní p. 789 1407314
lesní poz les s budovou 2 15
lesní poz mez, stráň 1 7
lesní poz 506 5248655
vodní pl. tok přirozený 30 70332
vodní pl. zamokřená pl. 1 90
zast. pl. společný dvůr 1 133
zast. pl. zbořeniště 16 1863
zast. pl. 1231 171661
ostat.pl. dráha 1 52417
ostat.pl. jiná plocha 322 206143
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1188
ostat.pl. manipulační pl. 34 23609
ostat.pl. neplodná půda 232 106528
ostat.pl. ostat.komunikace 423 275920
ostat.pl. silnice 48 36148
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 883
ostat.pl. zeleň 88 148320
Celkem KN 4557 8351012
Par. DKM 4557 8351012
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 55
č.p. jiná st. 19
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 366
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 5
č.e. jiná st. 25
č.e. rod.rekr 179
č.e. zem.stav 3
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 336
bez čp/če jiná st. 78
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 68
rozestav. 2
Celkem BUD 1201
byt.z. byt 1220
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 78
obč.z. garáž 22
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 4
Celkem JED 1334
LV 2441
spoluvlastník 4693

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.12.2003
ZMVM 1:2000 01.01.1989 30.12.2003 1:1000 (8 m.l.) 1.1.1989
Ins. A 1:1000 01.01.1924 30.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 18.05.2022 07:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.