k.ú.: 786969 - Jasenka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 541630 - Vsetín NUTS5 CZ0723541630
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 521 1044686
zahrada 282 176162
ovoc. sad 6 17410
travní p. mez, stráň 5 18403
travní p. skleník-pařeniš. 1 24
travní p. 1464 3164190
lesní poz 732 4377579
vodní pl. tok přirozený 119 34372
vodní pl. tok umělý 1 11384
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 3
vodní pl. zamokřená pl. 2 326
zast. pl. společný dvůr 25 9639
zast. pl. zbořeniště 35 4342
zast. pl. 533 95876
ostat.pl. jiná plocha 130 36425
ostat.pl. manipulační pl. 10 12081
ostat.pl. neplodná půda 237 164866
ostat.pl. ostat.komunikace 519 185017
ostat.pl. silnice 18 56615
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1726
ostat.pl. zeleň 1 638
Celkem KN 4643 9411764
Par. DKM 4643 9411764
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 287
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 49
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 112
Celkem BUD 522
byt.z. byt 7
byt.z. garáž 3
Celkem JED 10
LV 730
spoluvlastník 1081

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2002
ZMVM 1:2000 01.01.1989 27.12.2002 1:1000 (5 m.l.) 1.1.1989
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 18.05.2022 09:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.