k.ú.: 787019 - Všebořice u Dolních Kralovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530093 - Loket NUTS5 CZ0201530093
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 420 1894350
zahrada 128 107966
travní p. 293 490191
lesní poz les(ne hospodář) 32 507992
lesní poz 72 547610
vodní pl. nádrž umělá 3 13656
vodní pl. rybník 1 834
vodní pl. tok přirozený 4 998177
vodní pl. tok umělý 53 6132
vodní pl. zamokřená pl. 2 1351
zast. pl. společný dvůr 2 1157
zast. pl. zbořeniště 5 1388
zast. pl. 109 56189
ostat.pl. jiná plocha 29 10798
ostat.pl. manipulační pl. 35 53947
ostat.pl. neplodná půda 63 50999
ostat.pl. ostat.komunikace 96 66418
ostat.pl. pohřeb. 1 985
ostat.pl. silnice 7 54278
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 3950
ostat.pl. zeleň 1 685
Celkem KN 1365 4869053
Par. KMD 1365 4869053
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 101
LV 138
spoluvlastník 213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.08.2016
S-SK GS 1:2880 1838 29.08.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 20.05.2022 19:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.