k.ú.: 787035 - Všehrdy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563471 - Všehrdy NUTS5 CZ0422563471
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 2978378
zahrada 32 10468
ovoc. sad 1 7553
travní p. 9 23190
lesní poz 5 272976
vodní pl. nádrž umělá 2 3039
vodní pl. tok přirozený 4 12532
zast. pl. společný dvůr 20 5153
zast. pl. zbořeniště 11 4738
zast. pl. 116 42506
ostat.pl. jiná plocha 70 223676
ostat.pl. manipulační pl. 73 91313
ostat.pl. neplodná půda 39 52097
ostat.pl. ostat.komunikace 73 97788
ostat.pl. silnice 4 23031
ostat.pl. zeleň 15 11295
Celkem KN 613 3859733
Par. DKM 613 3859733
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 22
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 115
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 94
spoluvlastník 120

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.11.2011 1:1000 14.11.2011 *)
DKM 1:1000 24.07.2002
FÚO 1:2000 15.07.1979 23.07.2002
S-SK GS 1:2880 1842 14.07.1979


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 17.05.2022 16:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.