k.ú.: 787060 - Skalička u Tišnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 545295 - Skalička NUTS5 CZ0643545295
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 148 545640
zahrada 93 60984
ovoc. sad 4 23851
travní p. 46 101923
lesní poz 87 694378
vodní pl. nádrž umělá 1 803
vodní pl. tok přirozený 30 28279
zast. pl. společný dvůr 2 54
zast. pl. 103 30352
ostat.pl. jiná plocha 44 61746
ostat.pl. manipulační pl. 1 507
ostat.pl. neplodná půda 31 18810
ostat.pl. ostat.komunikace 45 29100
ostat.pl. silnice 2 7516
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8484
Celkem KN 640 1612427
Par. DKM 640 1612427
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 64
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 100
LV 157
spoluvlastník 221

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.04.2003 1:2000 19.06.2003 *)
DKM 1:2000 01.06.1999 1:2000,1:1000
ZMVM 1:2000 01.07.1990 31.05.1999 1:2000,1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.06.1990


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 20:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.