k.ú.: 787116 - Březová u Všelibic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564532 - Všelibice NUTS5 CZ0513564532
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 795251
zahrada 83 56600
ovoc. sad 8 35057
travní p. 230 676291
lesní poz 113 915259
vodní pl. nádrž umělá 2 475
vodní pl. tok přirozený 4 11568
zast. pl. společný dvůr 1 208
zast. pl. zbořeniště 4 938
zast. pl. 77 26048
ostat.pl. jiná plocha 52 35961
ostat.pl. manipulační pl. 15 11279
ostat.pl. neplodná půda 2 1112
ostat.pl. ostat.komunikace 48 44659
ostat.pl. silnice 4 31672
ostat.pl. zeleň 3 223
Celkem KN 706 2642601
Par. KMD 706 2642601
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 16
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 71
LV 125
spoluvlastník 177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2010
S-SK GS 1:2880 1824 24.05.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 05:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.