k.ú.: 787167 - Všemina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585971 - Všemina NUTS5 CZ0724585971
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 209 307925
zahrada 587 316128
ovoc. sad 5 38184
travní p. 1780 3627573
lesní poz ostat.komunikace 3 268
lesní poz 670 6177128
vodní pl. nádrž umělá 48 48828
vodní pl. tok přirozený 55 54727
vodní pl. tok umělý 1 470
vodní pl. zamokřená pl. 11 9185
zast. pl. zbořeniště 23 4339
zast. pl. 593 139250
ostat.pl. jiná plocha 510 267164
ostat.pl. manipulační pl. 27 32929
ostat.pl. mez, stráň 1 612
ostat.pl. neplodná půda 341 327093
ostat.pl. ostat.komunikace 439 231936
ostat.pl. pohřeb. 1 2749
ostat.pl. silnice 23 40558
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 35 23690
ostat.pl. zeleň 9 2647
Celkem KN 5371 11653383
Par. DKM 4 923
Par. KMD 5367 11652460
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 331
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 14
č.e. prům.obj 2
č.e. rod.rekr 66
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 560
byt.z. byt 38
byt.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 55
Celkem JED 94
LV 739
spoluvlastník 1097

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1829 12.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 23.05.2022 06:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.