k.ú.: 787213 - Všemyslice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545287 - Všemyslice NUTS5 CZ0311545287
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3115 - Týn nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 31151 - Týn nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 2634029
zahrada 279 251272
travní p. 145 752634
lesní poz les s budovou 1 58
lesní poz les(ne hospodář) 1 109449
lesní poz 71 1888745
vodní pl. nádrž umělá 13 118045
vodní pl. rybník 8 17564
vodní pl. tok přirozený 16 213518
vodní pl. tok umělý 15 16793
vodní pl. zamokřená pl. 2 8498
zast. pl. společný dvůr 4 289
zast. pl. zbořeniště 31 1457
zast. pl. 492 115362
ostat.pl. jiná plocha 237 172653
ostat.pl. manipulační pl. 79 64384
ostat.pl. neplodná půda 57 71221
ostat.pl. ostat.komunikace 156 159852
ostat.pl. pohřeb. 3 3845
ostat.pl. silnice 53 101865
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 53 40249
ostat.pl. zeleň 91 42767
Celkem KN 2070 6784549
Par. DKM 2070 6784549
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 250
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 73
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 483
byt.z. byt 37
Celkem JED 37
LV 529
spoluvlastník 705

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.01.2005 1:1000 24.01.2005 *) KPÚ v části Neznašov
DKM 1:1000 13.03.2003 Odstranění okapů na celém území.
DKM-KPÚ 10.10.2002 1:1000 13.03.2003 *) KPÚ v části Všemyslice
ZMVM 1:2000 01.10.1986 24.01.2005
S-SK GS 1:2880 1870 01.10.1986


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 16:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.