k.ú.: 787345 - Všeruby u Kdyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554456 - Všeruby NUTS5 CZ0321554456
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32022 - Kdyně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 3191339
zahrada 129 67785
travní p. 217 1825539
lesní poz 45 2042166
vodní pl. nádrž umělá 1 508
vodní pl. rybník 4 162405
vodní pl. tok přirozený 9 24713
vodní pl. tok umělý 13 14657
vodní pl. zamokřená pl. 8 11626
zast. pl. zbořeniště 4 1567
zast. pl. 230 79177
ostat.pl. jiná plocha 178 228272
ostat.pl. manipulační pl. 78 96290
ostat.pl. neplodná půda 45 131323
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1631
ostat.pl. ostat.komunikace 213 232765
ostat.pl. pohřeb. 2 3458
ostat.pl. silnice 46 73976
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 616
ostat.pl. zeleň 44 78595
Celkem KN 1392 8268408
Par. DKM 351 6142272
Par. KMD 1041 2126136
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 115
č.p. víceúčel 4
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
Celkem BUD 214
byt.z. byt 48
byt.z. garáž 4
Celkem JED 52
LV 256
spoluvlastník 349

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2014
DKM-KPÚ 1:1000 04.05.2011
S-SK GS 1838 02.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 24.05.2022 02:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.