k.ú.: 787361 - Radimovice u Všerub - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559628 - Všeruby NUTS5 CZ0325559628
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 1792159
zahrada 63 71959
travní p. 52 709297
lesní poz školka 5 149526
lesní poz 99 1335390
vodní pl. nádrž umělá 3 7876
vodní pl. rybník 1 3647
vodní pl. tok přirozený 17 30600
vodní pl. tok umělý 2 113
zast. pl. 45 25634
ostat.pl. jiná plocha 74 154965
ostat.pl. neplodná půda 14 38199
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 997
ostat.pl. ostat.komunikace 49 70267
ostat.pl. silnice 4 35765
Celkem KN 473 4426394
Par. DKM 473 4426394
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 25
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 41
LV 74
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.10.2017
DKM-KPÚ 25.08.2009 1:1000 16.10.2009 *)
THM-V 1:2000 01.02.1980 05.10.2017
S-SK GS 1839 31.01.1980 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 17.05.2022 00:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.