k.ú.: 787400 - Bříza u Všestar - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571091 - Všestary NUTS5 CZ0521571091
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 290 1720410
zahrada 116 73925
travní p. 12 8482
vodní pl. nádrž umělá 1 257
zast. pl. společný dvůr 1 10
zast. pl. zbořeniště 2 1818
zast. pl. 109 50265
ostat.pl. dráha 2 2269
ostat.pl. jiná plocha 92 310556
ostat.pl. manipulační pl. 9 7980
ostat.pl. neplodná půda 8 3090
ostat.pl. ostat.komunikace 57 46975
ostat.pl. silnice 23 50180
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2426
ostat.pl. zeleň 6 1709
Celkem KN 730 2280352
Par. KMD 730 2280352
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 22
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 106
LV 148
spoluvlastník 234

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.08.2014
S-SK GS 1:2880 1840 12.08.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 10:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.