k.ú.: 787418 - Rosnice u Všestar - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571091 - Všestary NUTS5 CZ0521571091
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 486 3125978
zahrada 110 71745
travní p. 114 230342
lesní poz 15 456071
vodní pl. tok přirozený 10 2997
zast. pl. společný dvůr 4 3559
zast. pl. zbořeniště 3 1918
zast. pl. 117 67486
ostat.pl. dráha 6 6173
ostat.pl. jiná plocha 7 2482
ostat.pl. manipulační pl. 28 69967
ostat.pl. neplodná půda 41 52037
ostat.pl. ostat.komunikace 39 45932
ostat.pl. silnice 32 55255
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 602
ostat.pl. zeleň 22 12860
Celkem KN 1037 4205404
Par. KMD 1037 4205404
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 20
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 106
LV 188
spoluvlastník 300

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2010
S-SK GS 1:2880 1840 04.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 06:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.