k.ú.: 787434 - Všestary - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571091 - Všestary NUTS5 CZ0521571091
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 441 2024722
zahrada 193 110873
ovoc. sad 3 4842
travní p. 86 97626
vodní pl. nádrž přírodní 2 1582
vodní pl. tok přirozený 38 10659
zast. pl. společný dvůr 4 1224
zast. pl. zbořeniště 6 2816
zast. pl. 295 99233
ostat.pl. dráha 14 40107
ostat.pl. jiná plocha 116 63991
ostat.pl. manipulační pl. 24 24602
ostat.pl. neplodná půda 8 1126
ostat.pl. ostat.komunikace 68 43050
ostat.pl. pohřeb. 1 3788
ostat.pl. silnice 59 87586
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 12443
ostat.pl. zeleň 13 7496
Celkem KN 1379 2637766
Par. KMD 1379 2637766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 130
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 81
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 283
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 367
spoluvlastník 545

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2015
S-SK GS 1:2880 1840 27.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 17.05.2022 00:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.