k.ú.: 787477 - Všesulov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 565130 - Všesulov NUTS5 CZ020C565130
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 1718362
zahrada 74 64278
ovoc. sad 3 10744
travní p. 70 449468
lesní poz ostat.komunikace 7 14481
lesní poz 26 1591114
vodní pl. nádrž umělá 1 1062
vodní pl. rybník 3 22997
vodní pl. tok přirozený 1 1335
vodní pl. tok umělý 5 13481
zast. pl. společný dvůr 2 212
zast. pl. 95 38895
ostat.pl. jiná plocha 74 89027
ostat.pl. manipulační pl. 10 13293
ostat.pl. neplodná půda 26 30887
ostat.pl. ostat.komunikace 43 46892
ostat.pl. pohřeb. 1 1268
ostat.pl. silnice 8 66825
ostat.pl. zeleň 3 204
Celkem KN 559 4174825
Par. DKM 559 4174825
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. rod.dům 7
č.e. rod.rekr 11
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 92
LV 140
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.11.2016
DKM-KPÚ 04.04.2016 1:1000 29.04.2016 *)
ZMVM 1:2000 01.01.1990 02.11.2016
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1990


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 20.05.2022 20:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.