k.ú.: 787523 - Výčapy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591939 - Výčapy NUTS5 CZ0634591939
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 851 6598753
zahrada 220 188670
ovoc. sad 3 9787
travní p. 402 476278
lesní poz 168 1926062
vodní pl. nádrž umělá 36 58943
vodní pl. rybník 13 9201
vodní pl. tok umělý 148 32591
zast. pl. 421 147973
ostat.pl. jiná plocha 117 167824
ostat.pl. manipulační pl. 8 10759
ostat.pl. neplodná půda 88 90848
ostat.pl. ostat.komunikace 125 112985
ostat.pl. silnice 24 94232
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1119
ostat.pl. zeleň 1 172
Celkem KN 2627 9926197
Par. DKM 2 1105
Par. KMD 2625 9925092
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 210
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.dům 18
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 60
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 415
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 12
obč.z. byt 13
Celkem JED 49
LV 549
spoluvlastník 845

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:2880 03.08.2017
KMD 1:1000 02.08.2017
KM-D 1:2000 20.12.2001 03.08.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 20.12.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 09:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.