k.ú.: 787604 - Výkleky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 547450 - Výkleky NUTS5 CZ0714547450
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 801 2109562
chmelnice 73 70093
zahrada 150 109637
ovoc. sad 19 59309
travní p. 411 402039
lesní poz 36 118727
vodní pl. tok přirozený 147 24164
vodní pl. tok umělý 54 7042
vodní pl. zamokřená pl. 2 194
zast. pl. zbořeniště 4 1796
zast. pl. 197 68412
ostat.pl. dobývací prost. 50 100300
ostat.pl. jiná plocha 118 151667
ostat.pl. manipulační pl. 47 37667
ostat.pl. neplodná půda 142 37277
ostat.pl. ostat.komunikace 194 76986
ostat.pl. silnice 3 7564
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4173
Celkem KN 2452 3386609
Par. DKM 1 56
Par. KMD 2451 3386553
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 107
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 178
obč.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 289
spoluvlastník 1272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1830 17.12.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 07:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.