k.ú.: 787621 - Vyklice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568007 - Chabařovice NUTS5 CZ0427568007
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 72358
zahrada 4 5340
travní p. 12 60039
lesní poz les(ne hospodář) 57 700508
vodní pl. nádrž umělá 11 1009209
vodní pl. tok přirozený 1 1572
vodní pl. tok umělý 39 29896
vodní pl. zamokřená pl. 3 35181
zast. pl. společný dvůr 2 2570
zast. pl. zbořeniště 8 3640
zast. pl. 31 22315
ostat.pl. jiná plocha 111 1213105
ostat.pl. manipulační pl. 38 222801
ostat.pl. neplodná půda 4 6683
ostat.pl. ostat.komunikace 49 90006
ostat.pl. silnice 1 4653
ostat.pl. zeleň 55 794114
Celkem KN 430 4273990
Par. KMD 430 4273990
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če výroba 2
Celkem BUD 30
LV 31
spoluvlastník 57

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.07.2010
S-SK GS 1:2880 1843 12.07.2010 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 16.05.2022 17:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.