k.ú.: 787701 - Výrovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 595136 - Výrovice NUTS5 CZ0647595136
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1224 3119828
vinice 16 64142
zahrada 98 57068
ovoc. sad 10 7618
travní p. 73 247035
lesní poz 357 732313
vodní pl. nádrž umělá 1 351273
vodní pl. tok přirozený 10 28821
zast. pl. zbořeniště 4 717
zast. pl. 151 66523
ostat.pl. jiná plocha 169 63276
ostat.pl. manipulační pl. 5 3225
ostat.pl. neplodná půda 50 23004
ostat.pl. ostat.komunikace 433 125384
ostat.pl. silnice 54 34745
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5159
ostat.pl. zeleň 17 3511
Celkem KN 2673 4933642
Par. KMD 2673 4933642
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 20
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 144
LV 264
spoluvlastník 417

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2017
KM-D 1:1000 14.06.2001 11.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1824 13.06.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 24.05.2022 18:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.