k.ú.: 787744 - Vyskeř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577685 - Vyskeř NUTS5 CZ0514577685
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 361 3189334
zahrada 410 331162
ovoc. sad 60 185131
travní p. 640 2152573
lesní poz les s budovou 1 15
lesní poz les(ne hospodář) 28 524367
lesní poz školka 1 1960
lesní poz 518 2447595
vodní pl. nádrž přírodní 1 517
vodní pl. tok přirozený 56 55034
vodní pl. tok umělý 8 6091
vodní pl. zamokřená pl. 14 41264
zast. pl. společný dvůr 2 260
zast. pl. zbořeniště 18 1920
zast. pl. 412 130744
ostat.pl. jiná plocha 101 54986
ostat.pl. manipulační pl. 32 18918
ostat.pl. neplodná půda 89 43682
ostat.pl. ostat.komunikace 204 217747
ostat.pl. pohřeb. 1 2112
ostat.pl. silnice 29 117262
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6088
ostat.pl. zeleň 75 83477
ostat.pl. 1 1044
Celkem KN 3065 9613283
PK 67 119606
Celkem ZE 67 119606
Par. DKM 1965 7660435
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 225
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 398
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 477
spoluvlastník 678

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.07.2020 Dílčí domapování - centrální část.
DKM-KPÚ 16.05.2016 1:1000 20.05.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 10/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 19.05.2022 14:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.