k.ú.: 787752 - Vyskytná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549142 - Vyskytná NUTS5 CZ0633549142
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 845 4896109
zahrada 236 97879
travní p. 495 1247046
lesní poz 269 2925920
vodní pl. rybník 14 61881
vodní pl. tok přirozený 6 4153
vodní pl. tok umělý 65 14558
vodní pl. zamokřená pl. 5 1078
zast. pl. společný dvůr 42 7466
zast. pl. zbořeniště 19 4534
zast. pl. 330 99101
ostat.pl. jiná plocha 281 173115
ostat.pl. manipulační pl. 41 56162
ostat.pl. neplodná půda 17 9096
ostat.pl. ostat.komunikace 204 167788
ostat.pl. pohřeb. 1 3389
ostat.pl. silnice 38 145730
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 14410
ostat.pl. zeleň 2 2100
Celkem KN 2917 9931515
Par. KMD 2917 9931515
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 91
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb 8
č.p. rod.dům 96
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 20
bez čp/če zem.used 8
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 317
byt.z. byt 37
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 44
LV 422
spoluvlastník 534

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.01.2014
S-SK GS 1:2880 1829 22.01.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 11:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.