k.ú.: 787825 - Úbočí u Výsluní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563498 - Výsluní NUTS5 CZ0422563498
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 1367
travní p. 51 533346
lesní poz 36 551624
vodní pl. tok přirozený 4 6564
zast. pl. zbořeniště 1 314
zast. pl. 2 1020
ostat.pl. jiná plocha 1 30
ostat.pl. neplodná půda 55 51331
ostat.pl. ostat.komunikace 14 21869
ostat.pl. silnice 6 12888
Celkem KN 172 1180353
Par. KMD 172 1180353
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
Celkem BUD 2
LV 14
spoluvlastník 19

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.09.2012
S-SK GS 1:2880 1842 18.09.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 17.05.2022 08:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.