k.ú.: 787833 - Housko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582701 - Vysočany NUTS5 CZ0641582701
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 271 611827
zahrada 118 61593
travní p. 230 374838
lesní poz les s budovou 1 17
lesní poz 19 5783033
vodní pl. rybník 1 29156
vodní pl. tok přirozený 81 22590
zast. pl. zbořeniště 1 71
zast. pl. 119 33996
ostat.pl. jiná plocha 26 14437
ostat.pl. manipulační pl. 12 7449
ostat.pl. neplodná půda 37 21678
ostat.pl. ostat.komunikace 92 41407
ostat.pl. silnice 3 15018
ostat.pl. zeleň 16 621
Celkem KN 1027 7017731
Par. KMD 1027 7017731
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 14
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 115
LV 169
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1826 11.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 19.05.2022 06:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.