k.ú.: 787876 - Možděnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572551 - Vysočina NUTS5 CZ0531572551
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 1882989
zahrada 123 69865
ovoc. sad 1 3891
travní p. 188 919821
lesní poz 86 2270821
vodní pl. nádrž umělá 1 789
vodní pl. rybník 6 151727
vodní pl. tok přirozený 20 15836
vodní pl. tok umělý 5 2942
zast. pl. společný dvůr 2 47
zast. pl. zbořeniště 1 103
zast. pl. 125 43322
ostat.pl. jiná plocha 47 28260
ostat.pl. manipulační pl. 26 32108
ostat.pl. neplodná půda 51 46735
ostat.pl. ostat.komunikace 135 144710
ostat.pl. silnice 4 50108
Celkem KN 917 5664074
Par. DKM 398 3592684
Par. KMD 519 2071390
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 120
LV 163
spoluvlastník 238

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.09.2013
S-SK GS 1:2880 1839 05.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 18:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.