k.ú.: 787884 - Rváčov u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572551 - Vysočina NUTS5 CZ0531572551
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 405 1728109
zahrada 159 135267
travní p. 382 1233645
lesní poz 195 4832833
vodní pl. nádrž umělá 13 23475
vodní pl. tok přirozený 18 30793
vodní pl. tok umělý 13 5721
zast. pl. společný dvůr 2 29
zast. pl. 247 61616
ostat.pl. jiná plocha 62 18244
ostat.pl. manipulační pl. 25 29528
ostat.pl. neplodná půda 83 106120
ostat.pl. ostat.komunikace 212 123446
ostat.pl. pohřeb. 1 1523
ostat.pl. silnice 12 72431
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12768
Celkem KN 1832 8415548
Par. KMD 1832 8415548
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 116
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 244
obč.z. byt 7
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 8
LV 306
spoluvlastník 417

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.11.2013
S-SK GS 1:2880 1839 12.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 07:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.