k.ú.: 787981 - Vysoká u Jevíčka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578991 - Vysoká NUTS5 CZ0533578991
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53081 - Jevíčko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 421 751410
zahrada 79 44229
ovoc. sad 1 2908
travní p. 186 253737
lesní poz 91 1646468
vodní pl. tok přirozený 3 2405
zast. pl. 115 14987
ostat.pl. jiná plocha 93 25437
ostat.pl. neplodná půda 117 86477
ostat.pl. ostat.komunikace 43 30002
ostat.pl. silnice 71 21141
ostat.pl. zeleň 1 154
Celkem KN 1221 2879355
Par. KMD 1221 2879355
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 63
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 110
LV 141
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1834 22.03.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 16.05.2022 14:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.