k.ú.: 788015 - Vysoká ve Slezsku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597970 - Vysoká NUTS5 CZ0801597970
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81142 - Město Albrechtice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 253 3455650
zahrada 118 64304
ovoc. sad 2 84563
travní p. 102 323838
lesní poz 35 415588
vodní pl. nádrž umělá 1 1744
vodní pl. tok přirozený 9 43075
vodní pl. tok umělý 5 2616
vodní pl. zamokřená pl. 1 579
zast. pl. společný dvůr 2 278
zast. pl. zbořeniště 18 11817
zast. pl. 99 66111
ostat.pl. jiná plocha 120 102827
ostat.pl. manipulační pl. 8 26623
ostat.pl. neplodná půda 99 79285
ostat.pl. ostat.komunikace 54 56095
ostat.pl. silnice 6 69186
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2239
Celkem KN 933 4806418
Par. KMD 933 4806418
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 38
č.p. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 99
LV 85
spoluvlastník 144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.02.2012
S-SK ŠS 1:2880 1836 09.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 20.05.2022 18:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.