k.ú.: 788104 - Podhůří u Vysoké Pece - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563501 - Vysoká Pec NUTS5 CZ0422563501
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42032 - Jirkov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 194339
zahrada 1 75
ovoc. sad mez, stráň 7 22750
travní p. mez, stráň 52 103799
travní p. 51 243395
lesní poz ostat.komunikace 6 48948
lesní poz 47 5130892
vodní pl. nádrž umělá 1 4510
vodní pl. tok přirozený 3 14722
vodní pl. tok umělý 5 29828
zast. pl. 5 1070
ostat.pl. jiná plocha 14 30943
ostat.pl. manipulační pl. 4 1597
ostat.pl. mez, stráň 1 601
ostat.pl. neplodná půda 33 49324
ostat.pl. ostat.komunikace 43 79942
ostat.pl. silnice 5 51828
Celkem KN 300 6008563
Par. DKM 300 6008563
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če tech.vyb 1
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 4
LV 20
spoluvlastník 26

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.03.2010
FÚO 1:5000 05.06.1980 04.03.2010
S-SK GS 1:2880 1842 04.06.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 16.05.2022 17:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.